FANDOM


Poziom 1-6 w Poached Eggs zawiera nowe elementy - drewniane kwadraty. Poziom składa się z dwóch wieżyczek umieszczonych na prostokątnych fragmentach ziemi o różnej wysokości. W poziomie są dwie świnie. Do dyspozycji mamy 4 czerwone ptaki.

StrategiaEdytuj

1. Stopniowe niszczenie.

W tej strategii wykorzystujemy dwa ptaki. Najpierw uderzamy pierwszym czerwonym ptakiem w najbliższy drewniany kwadrat wyżej umieszczonej konstrukcji. Uderzenie powinno zwalić wieżyczkę na tyły poziomu, niszcząc większą jej część. 

Drugi ptak musi oczywiście uderzyć w drugą wieżyczkę. Jeżeli udało nam się niemalże w całości zniszczyć pierwszą konstrukcję, w drugiej powinna wystarczyć śmierć świnki.

2. Metoda odbicia.

To trudna alternatywa dająca więcej punktów. Możemy odbić się czerwonym ptakiem od drewnianych kwadratów pierwszej wieżyczki, przewracając ją. W tym samym czasie odbity ptak powinien uderzyć w drugą konstrukcję, niszcząc ją. Trudne, ale wykonalne.